Lillehammers egne kulturhåndverkere

Frakke Folk AS skal være der kultur skjer; tilrettelegge og gjennomføre kulturproduksjoner.

Vi er Frakke Folk

Sammen besitter de to grunnleggerne en årelang erfaring fra en innholdsrik karriere.
Frakke Folk er et samarbeid mellom Anne Mari Skjærvik og Bjørn A. Løken. Firmaets formål er å arrangere kulturarrangementer (i vid forstand), enten via egenproduksjon eller innkjøp fra 3. part. Selskapet kan også opptre som partner, sammen med andre, i gjennomføring og produksjon av arrangementer. Firmaet kan også utføre rene konsulentoppdrag innen kultur og arrangement.

Folkene bak:

Anne Mari Skjærvik

Anne Mari Skjærvik har bl.a. erfaring som arrangør og produsent av konserter på Mosodden gjennom 7 år, arrangør og kreativ kraft bak sommerrevyer på Landhandleriet, Terrassen og Søndre Park i en årrekke. Anne Mari har reist med Rikskonsertenes barneforestilling, hatt engasjement som skuespiller ved Hedmark Teater, turnert med cabareten «Ut å kysse frosker». Hun har vært en kulturpotet og bidratt inn i mange kulturprosjekter bak og på scene i regionen og nasjonalt.

Bjørn A. Løken

Bjørn A. Løken har jobbet i kulturbransjen og i skjæringspunktet mellom kultur og næring i over 25 år. Har drevet sitt eget firma «Kreko» i 22 år. Jobbet som produsent, prosjektleder og gjennomfører av en rekke show, festivaler og næringlivsarrangement, både nasjonalt og regionalt. Han har også erfaring som artistmanager pluss at han virker som mentor for gründere.

Facebook

FRAKKE FOLK AS - Org.nr. 820 572 882 - post@frakkefolk.no +47 900 60 189 - Løkkegata 9, N-2615 LILLEHAMMER