Bjørn A. Løken

Bjørn A. Løken har jobbet i kulturbransjen og i skjæringspunktet mellom kultur og næring i over 25 år. Har drevet sitt eget firma «Kreko» i 22 år. Jobbet som produsent, prosjektleder og gjennomfører av en rekke show, festivaler og næringlivsarrangement, både nasjonalt og regionalt. Han har også erfaring som artistmanager pluss at han virker som mentor for gründere.

Facebook

FRAKKE FOLK AS - Org.nr. 820 572 882 - post@frakkefolk.no +47 900 60 189 - Løkkegata 9, N-2615 LILLEHAMMER